Địa chỉ tại Hương khê

Cơ sở 1: Xóm Yên Lập – Xã Lộc Yên – Hương Khê – Hà Tĩnh